logo

Archiv » Fotogalerie

Zobrazit fotografie:

Vyhledávání výrazu 'Müller'

Na dotaz 'Müller' nebyla nalezena žádná fotografie.
 

Partneøi klubu

Aktuality

Radomyšl odložila zápas

(16.10.2019 - 20:41) - Utkání Sokol Radomyšl - HC Milevsko 2010 je na žádost domácích odloženo. Termín zápasu zatím není znám, domácí hledají volný termín na ZS Písek. Svým pøíznivcùm termín dáme vèas na vìdomí.

Den státního smutku

(09.10.2019 - 16:34) - Vedení Èeského hokeje dalo na vìdomí, že ve dnech veøejného rozlouèení s Karlem Gottem v pátek 11. øíjna a státního smutku v sobotru 12. øíjna se konají zápasy všech soutìží podle pùvodního rozpisu, tedy beze zmìny. Pøípadné uctìní památky zesnulého zpìváka zùstává na rozhodnutí poøádajícího klubu

Michal Štych trenérem

(01.10.2019 - 20:47) - Vedení HC Milevsko 2010 po neúspìšném startu A týmu do nového roèníku soutìže v pondìlí pøeobsadilo post trenéra týmu. Po dohodì vedení a trenérù byl hlavním trenérem jmenován dlouholetý kapitán HC Milevsko 2010 Michal Štych. Michal Štych se ujal vedení týmu hned na pondìlním tréninku.

Julie v reprezentaci

(19.09.2019 - 16:01) - Brankáøka Julie Pejšová, aktuálnì nastupující v barvách HC Pøíbram, obdržela pozvánku do reprezentaèního výbìru dívek U18, se kterým absolvuje pøípravný kemp ve Velkých Popovicích a Turnaj ètyø zemí ve finském Kuortane. Akce se uskuteèní v dobì od 30. záøí do 6. øíjna.
 
 
 
Copyright © 2019 HC Milevsko 2010 & eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech  | RSS kanál